Dịch vụ

Ingenico Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng, bao gồm:

 • Phát triển phần mềm trên POS
 • Phát triển phần mềm giá trị gia tăng trên POS
 • Hệ thống quản lý giao dịch tập trung - Merchant Service Hub (MSH)
 • Hệ thống quản lý thiết bị POS - Estate Manager
 • Bảo hành máy POS
 • Bảo trì máy POS
 • Sửa chữa máy POS

Dịch vụ phần mềm

Ingenico phát triển các phần mềm cơ bản cho POS và các phần mềm nghiệp vụ, giá trị gia tăng phục vụ các yêu cầu cụ thể và chuyên sâu của mỗi khách hàng:

 • Thu cước viễn thông
 • Thu phí bảo hiểm
 • Thu tiền điện
 • ...

Bảo hành - Sửa chữa

Ingenico có trung tâm bảo hành tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng sử dụng POS Ingenico trong việc bảo hành hoặc sửa chữa kịp thời thiết bị của mình.

Khách hàng có thể liên hệ với các nhà phân phối của Ingenico hoặc Ingenico Việt Nam để được phục vụ.