Lĩnh vực giao thông

Giải pháp của ingenico trong lĩnh vực giao thông

Ngày càng nhiều khách hàng trông đợi việc thanh toán không dùng tiền mặt và tích hợp một cách hoàn hảo vào các chuyến đi của họ. Nhu cầu thanh toán của một hãng hàng không rất khác với một đại lý du lịch trực tuyến, các công ty điều hành giao thông hoặc điểm đỗ công cộng. Để cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi có các chuyên gia tập trung vào cốt lõi kinh doanh của ngành kinh doanh này.

Các giải pháp của chúng tôi tích hợp thanh toán điện tử với quá trình kinh doanh như các chương trình đặt chỗ, mua vé và lữ hành. Chúng tôi cho phép các nhà điều hành có thể chấp nhận thanh toán không tiền mặt từ các đại lý lữ hành, các kiot bán vé, trang web hoặc bán hàng qua di động. Chúng tôi đưa ra các lựa chọn khác với tiền mặt trong giao thông công cộng và điểm đỗ ô tô qua m-Payment. Đối với các doanh nghiệp có mặt trên toàn cầu, dịch vụ thu của Ingenico có thể làm việc như một điểm tập trung, cho phép thanh toán từ bất cứ đâu trên thế giới và giảm sự phức tạp của việc thanh toán xuyên biên giới.

Phát triển việc chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt để tăng doanh thu

  • Cho phéo thanh toán không dùng tiền mặt trên tất cả các môi trường có nhu cầu và các trường hợp di động

  • Quản lý tất cả các chứng chỉ đặc thù cho giao thông (Felica, Mifare, Calypso…)

  • Đẩy mạnh công nghệ không tiếp xúc để cải thiện dòng khách hàng.

  • Tạo ra các nguồn doanh thu bổ sung thông qua khả năng bán hàng on-board (hàng giải khát, cửa hàng miễn thuế, video theo yêu cầu...)

Mở rộng phạm vi hoạt động

  • Kết nối tới trên 1000 tổ chức tài chính địa phương

  • Cho phép hơn 150 phương thức thanh toán 

  • Mở rộng phạm vi hoạt động với giản pháp thu tiền trực tuyến xuyên biên giới trên phạm vi toàn cầu.

Cung cấp khả năng tích hợp suôn sẻ vào quá trình kinh doanh

  • Cung cấp các thiết bị với tất cả các phương thức kết nối không dây (GPRS, 3G, Bluetooth…) và tương thích với các hệ điều hành di động hàng đầu (iOS, Android, Windows). Tích hợp với các hệ thống quản lý vé (đầu đọc mã vạch 1D/2D, đọc các thẻ trong giao thông).

  • Tăng cường các hệ thống quản lý chi phí với các bảng điều khiển tiêu chuẩn, mô hình dự đoán và đánh giá tính năng cho việc tối ưu năng lực thanh toán.