Quy tắc đạo đức và ứng xử kinh doanh

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử kinh doanh của Ingenico (hay còn được gọi tắt là “Bộ quy tắc”) được đưa ra nhằm tìm cách đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn tuân thủ theo luật pháp, quy định và tiêu chuẩn đạo đức hiện hành, đồng thời thúc đẩy văn hóa liêm chính. Phiên bản cuối cùng của Bộ Quy tắc này đã được thông qua vào ngày 1 tháng 2 năm 2020

Bộ quy tắc mô tả các cam kết của Tập đoàn về mặt đạo đức và sự tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế, bằng cách cung cấp cho Ingenico và tất cả các chi nhánh và công ty con của mình một bộ nguyên tắc toàn vẹn về quy tắc trong ứng xử kinh doanh.

Tất cả nhân viên và đại diện của Ingenico, phải hành động liên tục theo các giá trị của sự liêm chính và tuân thủ các tiêu chuẩn đối nội và đối ngoại của bộ quy tắc này.

Đây là nền tảng văn hóa của công ty chúng tôi và tất cả nhân viên và đại diện phải tuyệt đối tuân thủ theo Bộ Quy Tắc này.

Bộ Quy Tắc sẽ xác định các tiêu chuẩn và hành vi áp dụng cho các hoạt động của Tập đoàn đối với toàn thể nhân viên và các mối quan hệ kinh doanh (đặc biệt là các nhà cung cấp và nhà thầu phụ). Đặc biệt, Bộ Quy Tắc:

  • nhắm đến mục đích đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn được tiến hành một cách hợp pháp và toàn vẹn;
  • cấu thành sự bảo đảm về quyền tối thiểu cho tất cả nhân viên; và
  • thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp chung mang lại lợi ích cho các cổ đông, nhân viên và bên thứ ba.

Nicolas Huss, Giám đốc điều hành của Ingenico: Chúng tôi đặt sự trung thực và tôn trọng các tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính làm cốt lõi cho cách chúng tôi tiến hành mọi việc mỗi ngày. Đặc biệt, chúng tôi cố gắng bảo vệ Nhân quyền được quốc tế công nhận và chống gian lận và tham nhũng.

Matthieu Destot, Phó Chủ Tịch điều hành bộ phận Ngân Hàng và Thanh toán: Bộ Quy Tắc không chỉ giúp chúng tôi cải thiện niềm tin của khách hàng đối với chúng tôi mà còn củng cố danh tiếng của chúng tôi như một doanh nghiệp tiên phong đáng tin cậy trong ngành thanh toán

Paula Felstead, Giám đốc Công nghệ: Chúng ta đang sống trong một môi trường mà chúng ta cần các đối tác đáng tin cậy. Mục tiêu chung của chúng tôi là nắm lấy các cơ hội của thị trường trong khi sắp xếp tất cả lại với nhau theo các tiêu chuẩn và cam kết của Bộ Quy Tắc này đề ra.

Églantine Delmas, Phó Chủ Tịch Điều hành Rủi ro, Kiểm toán và Tuân thủ: Bộ Quy tắc này là nền tảng trong hành trình củng cố văn hóa tuân thủ của chúng tôi trong toàn Tập Đoàn. Việc tuân thủ các nguyên tắc sẽ đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có chung các tiêu chuẩn, chuẩn mực, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập nên nền tảng cho đạo đức và tuân thủ trong Ingenico xuyên suốt qua các cơ hội kinh doanh của mình.

Stéphanie Fougou, Luật sư Trưởng, Giám đốc Pháp lí: Tuân thủ là cốt lõi trong hiệu quả kinh doanh. Bộ Quy Tắc này được đưa ra nhằm xác nhận lại các cam kết của chúng tôi để ủng hộ các hoạt động kinh doanh có đạo đức và tuân thủ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tốt nhất. Đây là trách nhiệm chung của toàn thể nhân viên rằng mỗi cá nhân có trách nhiệm đảm bảo thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử này trong chế độ hàng ngày..

Bộ Quy Tắc này được bổ sung vào nội quy chung của Ingenico và kết hợp với các phụ lục lưu hành bao gồm Chính sách cảnh báo Tập đoàn, Chính sách quà tặng và chiêu đãi của Tập đoàn và Chính sách chống tham nhũng của Tập đoàn.

Bạn có quan tâm đến vấn đề gì không?

Ingenico luôn khuyến khích nhân viên của mình và các bên thứ ba công khai bày tỏ các mối quan tâm chính đáng của mình. 

Nhằm mục đích khuyến khích các nhân viên của chúng tôi lên tiếng, đặc biệt về những khó khăn mà họ có thể gặp phải về những trường hợp vi phạm các quy tắc được quy định trong Bộ Quy tắc, Ingenico đã thiết lập một hệ thống chia sẻ cụ thể: ethics @ ingenico. com (Hòm thư đạo đức) để báo cáo các cảnh báo. Hòm thư này cũng sẽ mở cửa cho các bên thứ ba của Ingenico, chẳng hạn như nhân viên của các nhà cung cấp, khách hàng hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi. Việc sử dụng Hòm thư đạo đức này hoàn toàn không bắt buộc, tuy nhiên nó bổ sung cho các phương thức truyền bá thông tin thông thường.
Hòm thư Đạo đức có thể được sử dụng để báo cáo một số vi phạm nhất định như được nêu chi tiết trong Chính sách cảnh báo của Tập đoàn đi kèm với Bộ Quy tắc. Những cảnh báo như vậy phải dựa trên thông tin được xây dựng khách quan. Bất kỳ hành vi lạm dụng có chủ đích nào của Hòm thư Đạo đức sẽ không được dung thứ. 

 

Bất kỳ cảnh báo nào qua Đường dẫn đạo đức mà không tuân thủ các quy tắc đã định ra đều sẽ không được tính đến.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, chúng tôi mời bạn đọc các điều kiện để xử lý cảnh báo trong Chính sách cảnh báo Tập đoàn của chúng tôi được đính kèm theo Bộ Quy tắc.

Xin lưu ý rằng Ingenico không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm nguyên tắc nào của Bộ Quy Tắc. Ingenico có thể quyết định không tham gia vào mối quan hệ hoặc chấm dứt mối quan hệ hiện có với bên thứ ba nào không tuân thủ và chấp hành theo Bộ Quy tắc này.