SẢN PHẨM

Dòng máy POS để bàn với các sản phẩm: Desk/3200, Desk/3500 và Desk/5000

Các dòng máy để bàn của Ingenico đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng với kết nối mạng phong phú với các sản phẩm: Desk/3200, Desk/3500, Desk/5000 .

Dòng máy POS Ingenico Desk/3000Chấp nhận mọi hình thức thanh toán ngay tại quầy với sản phẩm Desk/3200 và Desk/3500

 • Smartcard

  Smartcard

 • Magstripe

  Magstripe

 • Contactless

  Contactless

 • Security

  Security

 • Connectivity

  Connectivity

 • Color display

  Color display

Dòng máy POS Ingenico Desk/5000Mang thế giới ứng dụng doanh nghiệp tới cho thiết bị để bàn của bạn

 • Smartcard

  Smartcard

 • Magstripe

  Magstripe

 • Security

  Security

 • Contactless

  Contactless

 • connectivity-bluetooth-wifi-3g-gprs

  Connectivity

 • Color display

  Color display

Dòng máy POS Ingenico iCT 200Thiết bị để bàn thông minh và nhỏ gọn thiết kế để đạt được hiệu quả tối đa trong kinh doanh.

 • Security

  Security

 • Smartcard

  Smartcard

 • Magstripe

  Magstripe

 • Contactless

  Contactless

 • contactless img

  Color display

 • Connectivity

  Connectivity