SẢN PHẨM

POS tự động

Dòng máy POS Ingenico iSelfCác giải pháp thanh toán tự động dễ dàng và linh hoạt cho các loại hình kinh doanh tự phục vụ.

Dùng giải pháp thanh toán tự động của Ingenico để tích hợp phương thức thanh toán không dùng tiền mặt một cách dễ dàng vào công việc kinh doanh tự phục vụ của bạn. Sản phẩm này làm cho giải pháp bán hàng tự động của Ingenico tích hợp dễ dàng hơn với nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt trong công việc kinh doanh dịch vụ tự phục vụ.