Ingenico, a Worldline brand

Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2020, Ingenico đã gia nhập Worldline

Worldline là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn nhất ở Châu Âu và lớn thứ tư trên toàn thế giới. Worldline cung cấp cho khách hàng các giải pháp bền vững, đáng tin cậy và an toàn trên toàn bộ chuỗi giá trị thanh toán, đồng thời cung cấp các dịch vụ thanh toán tốt nhất từ POS, thanh toán trực tuyến, giải pháp đa kênh đến phát hành & chấp nhận thanh toán và ngân hàng kỹ thuật số cho gần một triệu merchant, 1.200 ngân hàng và tổ chức tài chính. Với 20.000 nhân viên và cùng với sự cống hiến của những tài năng sáng giá nhất trong ngành thanh toán, Worldline đang định hình những phương thức mới để thanh toán, sinh hoạt và kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về Worldline